Isolatørfaget

Isolatøren jobber med varierte oppgaver innen varmeisolering, kjøle og fryseisolering, lydisolering, støydemping, brannisolering, skipsisolering, tankisolering mm.

Fag/svenneprøve dokumenter

 

Om jobben

En isolatør jobber med isolering av rør, kanaler, tanker og utstyr i industrien, på olje- og gass installasjoner, skipsverft og i næringsbygg. Et annet viktig arbeidsområde er passiv brannsikring og støyisolering.

Som isolatør - bidrar du gjennom ditt arbeide til effektiv energiutnyttelse som igjen reduserer utslipp av drivhusgasser.

Personlige egenskaper

Yrket passer for deg som liker et variert og krevende yrke. Som isolatør må du kunne lese tegninger og detaljbeskrivelser. Du må være strukturert og nøyaktig i planleggingen av arbeidet. Det er viktig med et bevisst forhold til sikkerhet.

Hvor jobber isolatøren?

Isolatører jobber med landbasert industri, skipsverft og offshore-relaterte virksomheter.

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav tre år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): bygg- og anleggsteknikk
  • Tre år opplæring i bedrift (isolatørfaget)

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Se læreplan hos Utdanningsdirektoratet

Se kompetanseplattformen hos vilbli.no

Opptakskrav

Fullført grunnskole| Mer