Tømrerfaget

Et sikkert yrkesvalg - tømrerutdanning gir trygghet for framtida!

Læreplan i tømrerfaget

 

I en tid med stor etterspørsel på fagarbeidere, og et like stort etterslep av bygging av nye boliger, er det å få lærlingplass, og i neste omgang jobb, nesten garantert. Jobbmulighetene trenger du derfor ikke bekymre deg for dersom du gjør tømrer til ditt yrkesvalg. Hvor spennende jobb du får, avhenger av deg selv. Du arbeider ofte sammen med andre i små eller store arbeidslag. På en byggeplass blir det en naturlig del av hverdagen samarbeide med andre håndverkere som rørleggere, murere, malere og elektrikere.

Som tømrer kan du blant annet jobbe med ombygging/tilbygg, eneboliger, næringsbygg, rehabilitering/restaurering, boligblokker og feltutbygging. Noen bedrifter er med i kjedeforetak og bygger ferdighus.

Du kan få jobb i et av landets mange byggmesterfirmaer, eller entreprenørfirmaer som ofte har egne tømreravdelinger. Fagfolk med svennebrev i tømrerfaget er også ettertraktet i andre sammenhenger - som innenfor drift og vedlikehold av eiendom.

Ingen maskiner kan erstatte tømreren. Så lenge mennesket bygger, vil det være bruk for din kunnskap.

Tømreren er ofte bedriftens ansikt utad og representerer bedriften i forhold til byggherrer, leverandører, underentreprenører og kunder - en av mange utfordringer.

Les mer om tømreryrket på

Blitømrer.no| Mer