Trevaresnekker

Snekkerfaget har lange tradisjoner. Allerede i oldtiden var det spesialister som laget forskjellige typer møbler.

Fag/svenneprøve dokumenter

 

Trevarebransjen produserer stort sett artikler som brukes i forbindelse med bygg som vinduer, dører, trapper og forskjellige faste innredninger som skap, kjøkkeninnredninger og lignende. Produksjon ved de litt større trevarefabrikkene er etterhvert blitt spesialisert, slik at de framstiller f. eks. bare vinduer eller bare dører.

Møbelindustrien framstiller både møbler for hjem, institusjoner og bedrifter. Her er det også en økende spesialisering. Snekkerfaget er inndelt i følgende 4 områder:

Trapper - Dører og vinduer - Møbler og innredninger - Innredning av skip og kjøretøy.| Mer